Välkommen till

Cadelin Psykologbyrå!


Aktuellt

Är du i behov av att prata? Tveka inte på att höra av dig, så bokar vi redan nu in en prov-session. Jag brukar kunna erbjuda en tid inom 1-2 veckor.


Vad jag erbjuder

KBT

För dig som önskar ett lösningsfokuserat arbetssätt med fokus på här och nu och de förändringar som du önskar.

PDT

För dig som önskar utforska och förstå dig själv, dina relationer och din livssituation. I terapin utgår vi från att insikt och förståelse för sig själv och sin historia skapar möjlighet till förändring.

Parterapi

För många par försvinner närheten och passionen. Kanske har det blivit svårare att samtala med varandra. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående.

Priser

Jag erbjuder prov-sessioner till lägre pris. En ansträngd ekonomi ska inte stå ivägen för din psykiska hälsa. Om du inte har råd med de ordinarie priserna, är du välkommen att kontakta mig så kan vi hitta en lösning som fungerar för oss båda.

Från 900 kr/session

Från 1500 kr/session

1200 kr/session

GDPR

Information om behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, är en lag som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. Syftet med lagen är att öka kontrollen över hur uppgifter om individer hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. Den här informationen syftar till att förklara hur Cadelin Psykologbyrå hanterar dina personuppgifter.